دیدار دکتر شهریاری با مفتی تقی عثمانی رئیس دارالعلوم کراچی
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰۹:۳۱ 376

دیدار دکتر شهریاری با مفتی تقی عثمانی رئیس دارالعلوم کراچی

دیدار دکتر شهریاری با مفتی تقی عثمانی رئیس دارالعلوم کراچی