دیدار دبیر کل مجمع تقریب با محمدحسین محبتی رئیس جماعت اسلامی ایالت سند
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰۹:۳۱ 322

دیدار دبیر کل مجمع تقریب با محمدحسین محبتی رئیس جماعت اسلامی ایالت سند

دیدار دبیر کل مجمع تقریب با محمدحسین محبتی رئیس جماعت اسلامی ایالت سند