حضور دبیرکل مجمع تقریب در مسجد و حسینیه شیعیان در کراچی
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۸:۳۱ 648

حضور دبیرکل مجمع تقریب در مسجد و حسینیه شیعیان در کراچی

حضور دبیرکل مجمع تقریب در مسجد و حسینیه شیعیان در کراچی