حضور دبیر کل مجمع تقریب در حوزه علمیه امام خمینی شهر کراچی
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۸:۳۱ 462

حضور دبیر کل مجمع تقریب در حوزه علمیه امام خمینی شهر کراچی

حضور دبیر کل مجمع تقریب در حوزه علمیه امام خمینی شهر کراچی