دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با سرکنسول ایران در کراچی
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۹:۳۱ 507

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با سرکنسول ایران در کراچی

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با سرکنسول ایران در کراچی