نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 19 دی ماه 1400
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۸:۳۱ 558

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 19 دی ماه 1400

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 19 دی ماه 1400