دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله العظمى مکارم شیرازی
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰۷:۳۱ 547

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله العظمى مکارم شیرازی

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله العظمى مکارم شیرازی