حضور آیت الله اراکی با لباس سپاه پاسداران در تجمع بزرگ حوزیان در فیضیه

حضور آیت الله اراکی با لباس سپاه پاسداران در تجمع بزرگ حوزیان در فیضیه
به دنبال اقدام خصمانه آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت الله اراکی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در حمایت از این نهاد مردمی، صبح امروز با لباس سپاهی در تجمع بزرگ حوزویان در فیضیه حاضر شد.