مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۱:۳۹ 1327

آیت الله شیخ محمد علی تسخیری

تهران ـ ربیع الاول 1413 هجری مصادف با شهریور ماه 1371 شمسی