مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۰ 152

استاد ابو بکر صدیق

تهران ـ ربيع الاول 1419 هجری مصادف با تير ماه 1377 شمسی