مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۴۰ 302

استاد شاعر ناصر مردوخی

تهران ـ ربيع الاول 1427 هجری مصادف با فروردین ماه 1385 شمسی