مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۰ 199

دکتر سمیر سلیمان / سخنرانی دوم

تهران ـ ربيع الاول 1427 هجری مصادف با فروردین ماه 1385 شمسی