مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۰ 244

دکتر مصطفی ابراهیم سوج / سنخرانی دوم

تهران ـ ربيع الاول 1427 هجری مصادف با فروردین ماه 1385 شمسی