مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۰ 153

دکتر وهبه الزحیلی

تهران ـ ربيع الاول 1419 هجری مصادف با تير ماه 1377 شمسی