شیخ نبیل حلباوی ـ قرائت بیانیه مجمع اهل بیت علیهم السلام

تهران ـ ربیع الاول 1415 هجری مصادف با شهریور ماه 1373 شمسی