مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۴۰ 578

قرائت بیانیه پایانی / دکتر تبرائیان

تهران ـ ربيع الاول 1427 هجری مصادف با فروردین ماه 1385 شمسی