تدریس وتالیف

تدریس وتالیف

تدریس:

معظم‏له، از همان آغاز تحصیل، پس از اتمام هر دورهٔ تحصیلى و انتقال به مرحلهٔ بعد، مرحلهٔ قبلى را تدریس می ‏کرد. هنگامى که در نجف بودد، مقدمات را تا سطح لمعه تدریس کرد و پس از انتقال به قم، شرح لمعه، رسائل، مکاسب، نهایة الحکمة، شرح منظومه، اسفار، اشارات، شرح تجرید و کفایة الأصول را تدریس نمود.

در اهواز نیز به تدریس مکاسب، رسائل و شرح لمعه اشتغال داشت.

همچنین از آغاز ورود به قم در مدرسهٔ حقّانى، دروسى نظیر انشاى عربى، فلسفه و اصول عقاید را تدریس کرد و پس از شهادت مرحوم آیت الله قدوسى در مدرسهٔ شهیدین، به تدریس رسائل و شرح لمعه نیز مشغول شد.

همچنین، از آغاز اعزام به انگلستان جهت نمایندگى از مقام معظم رهبرى و پس از تأسیس حوزهٔ علمیّه در پایتخت این کشور (لندن)، به تدریس خارج فقه (مباحث حکومت اسلامى و قضاء) و اصول پرداخت، علاوه بر دروسى متنوع نظیر فلسفه، رسائل، مکاسب، حلقات اصول، تفسیر قرآن به زبانهاى فارسى، عربى و انگلیسى نیز مشغول شد.

هم اکنون ایشان مشغول تدریس خارج فقه و اصول و همچنین تفسیر و حدیث در حوزهٔ علمیهٔ قم می‏باشد.

 تألیف و تحقیق:

معظّم‏له، با وجود مشغله‏هاى کارى سنگینى به خدمت در عرصهٔ تألیف توجّه خاصّى داشت و تاکنون آثار زیادى به زبانهاى فارسى، عربى و انگلیسى را به رشتهٔ تحریر درآورده است، از جمله:

آثار فارسى:

۱. نقد ایدئولوژى سازمان مجاهدین خلق (۱۳۵۸ش).

۲. مبانى جهان‏بینى اسلامى (۱۳۶۳ش).

۳. نگاهى به رسالت وامامت

۴. درآمدى بر عرفان اسلامى

۵. کاوشهائى در مبانى نظرى حکومت دینى.

۶. پیشگامان بیدارى اسلامى.

۷. فلسفهٔ آزادى (در دست تالیف).

آثار عربى:

۸. الولایة الإلهیّة وولایة الفقیه (۱۳۶۹ش).

۹. المختار من مقتل الحسین فی بحار الأنوار (۱۳۷۰ش).

۱۰. مدخل إلى منهج المعرفة الإسلامیّة (۱۳۷۵ش).

۱۱. المعرفة الإسلامیة، منهجاً و تصوراً.

۱۲. نظریة النص على الإمامة فی القرآن الکریم.

۱۳. صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسین من منظور السنن التأریخیة فی القرآن الکریم.

۱۴. حوار فی الإمامة.

۱۵. مدخل إلى العرفان الإسلامی.

۱۶. الأسس النظریة للدولة الإسلامیة.

۱۷. أساس الحکم فی الإسلام.

۱۸. معالم الفکر الأصولی الجدید.

۱۹. حجّیة سنة الصحابی، دراسة و نقد.

۲۰. الصحوة الإسلامیة المعاصرة، أدوار وروّاد.

۲۱. نظریة الحکم فی الإسلام.

۲۲. فقه القضاء (آمادهٔ چاپ).

۲۳. مبدأ العلیة و الإرادة (در دست تالیف).

۲۴. ملکیّة المعادن فی الفقه الاسلامی (در دست تالیف).

 آثار انگلیسى:

۲۵. Contemporary Islamic Awakening.

مقالات فراوانى نیز نوشته است که که در مجلات مختلفى مانند: رسالة القرآن، رسالة الثّقلین، الفکر الاسلامى، التّوحید (عربى) و... منتشر شده‏اند.

علاوه بر آنچه گفته شد، مقدّمه‏اى بر شرح‏ارشاد مقدّس‏اردبیلى نیز نوشته است که در سال ۱۳۹۷ق با تحقیق و تصحیح حضرات آیات: مجتبى‏عراقى، اشتهاردى و یزدى منتشر شده است.

در زمینهٔ تصحیح نیز فعّالیّت داشته است وکتاب "مقالات الأصول" مرحوم محقّق‏عراقى را با همکارى حجت الاسلام و المسلمین سیّد مُنذر حکیم تحقیق کرده است و توسط مجمع اندیشهٔ اسلامی منتشر شده است.

کتاب "اللّوامع الالهیّة فی المباحث الکلامیّة" تألیف مقداد سیورى را نیز با همکارى حجت الاسلام و المسلمین سیّد عمار ابورغیف تصحیح کرده است و توسط مجمع اندیشهٔ اسلامی منتشر شده است.

علاوه بر آنچه گذشت، ایشان نوشته‏هاى ناتمامى در زمینهٔ فقه استدلالى در ابواب: صلاة، صلاة جمعه، صلاة مسافر، خمس، اجتهاد و تقلید و نیز در زمینهٔ اصول و فلسفه دارند.