محصولات

محصولات

محصولات مرکز اطلاع رسانی

این مرکز اقدام به تهیه و تکثیر و توزیع CD ، DVD و نرم افزارهای رایانه ای مرتبط در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی نموده، که به تعدادی از آن ها اشاره می شود: