مسؤولـیت ها

مسؤولـیت ها

مسئولیّت‏های پیشین:

با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، مسئولیت روحانیت سنگین‏تر شد. بر همین اساس، معظم‏له آمادگى یافت تا هر وظیفه‏اى که به ایشان محوّل شود، بپذیرد:

ریاست دادگاه‏ هاى انقلاب اسلامى آبادان و خرّمشهر به دستور آیت الله شهید قدوسى در سال ۱۳۵۹ش اوّلین مسئولیت ایشان بود.

در سال ۱۳۶۰ش نیز ریاست دادگاه ‏هاى انقلاب اسلامى خوزستان، و در سال ۱۳۶۱ش با حفظ سِمَت، ریاست دادگسترى خوزستان را به عهده گرفت.

در سال ۱۳۶۲ش به علّت شدّت اشتیاق به ادامهٔ تحصیل و نیز سپرى شدن شرایط بحرانى اوایل جنگ به حوزه باز گشت و از مسئولیت هاى یاد شده، استعفا کرد.

در سال ۱۳۶۵ش بنا به درخواست مردم دزفول، به امامت جمعهٔ دزفول و نمایندگى حضرت امام در آن شهرستان منصوب شد و تا آخر جنگ به طور مستمر، در آنجا حضور داشت.

پس از استعفا از دادگسترى، مسئولیت هایى نظیر: حاکم شرع هیئتهاى واگذارى زمین خوزستان (۱۳۶۲ - ۱۳۷۳ش) و نیز نمایندگى ولىّ فقیه در دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۶۹ - ۱۳۷۴ش) را بر عهده داشت.

معظّم‏له، در مدّت جنگ و به ویژه در هنگام تصدّى امامت جمعهٔ دزفول، در جبهه ‏هاى حق علیه باطل در کنار رزمندگان حضور داشت و موجب تشویق و دلگرمى آنان بود.

از سال ۱۳۶۶ - ۱۳۷۵ش مسئولیت نمایندگى ولىّ فقیه در نیروهاى سپاه بدر را نیز بر عهده داشت و در سال ۱۳۶۲ش شاخهٔ نظامى مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق را تأسیس نمود که بعدها به "سپاه نهم بدر" معروف شد.

در سال ۱۳۷۳ش به عنوان نمایندهٔ مقام معظّم رهبرى در اروپا به انگلیس اعزام شد.

در سال ۱۳۶۹ش از سوى مردم شریف خوزستان به مجلس خبرگان رهبرى راه یافت.

معظّم‏له، پس از تزدیک به ۱۰ سال جهاد و فعالیت در کلیهٔ عرصه‏هاى علمى فرهنگى و اجتماعى در اروپا، در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ش بار دگر به حوزهٔ علمیهٔ قم بازگشت کرد تا در این نهاد علمى مقدّس خدمت نماید.

 اشتغال‏های کنونی:

آیت‏ الله اراکی هم‏اکنون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ودر مجمع جهانی اهل بیت (ع) با سمت نایب‏رییس و دبیر شورای‏ عالی و قائم مقام این مجمع و همچنین عضویت شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و ریاست مجمع اندیشهٔ اسلامی قم و نظارت بر حوزهٔ علمیهٔ دزفول و دانشکدهٔ اصول‏دین این شهرستان، - به تدریس دروس خارج فقه و اصول و فلسفه و تفسير در حوزهٔ علمیهٔ قم اشتغال دارد.