مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی

دبير كل

وحدت وتقريب مذاهب اسلامی

جهان اسلام

  • برای رسیدن به تمدن اسلامی باید از تعصبات جاهلی دست کشید

    معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت:همه روحانیون و علما شیعه و سنی نباید یک قدم از مبانی تاریخی و مذهبی خود عقب‌نشینی کنند اما برای رسیدن به تمدن اسلامی باید تعصبات جاهلی را کنار بگذاریم.

    ادامه مطلب
  • قدرت مسلمانان در گرو تقویت گفتمان وحدت

    وحدت اسلامی که قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسلام محسوب می شود، از دیرباز دست خوش توطئه های دشمنان قرار گرفته است. استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنان که قوّت خود را در ضعف جوامع اسلامی می جویند، برای غارت منابع و ثروت های ملل اسلامی، سعی در فرو ریختن جوّ اعتماد و فضای برادری حاکم میان ملل اسلامی داشته اند.

    ادامه مطلب

معاونت فرهنگی

پژوهشگاه مطالعات تقریبی

دانشگاه مذاهب اسلامی

رئيس شوراى عالى مجمع تقریب

اخبار کنفرانس ها

گزارش تصويرى

جشنواره بين المللى فيلم وحدت اسلامى